PVD: Sắp phát hành thêm 50,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10%

PVD: Sắp phát hành thêm 50,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10%

by cophieu.me
45 số lượt xem

2Q==

Với kết quả kinh doanh năm 2021, PV Drilling ghi nhận doanh thu đạt 3.988,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,46 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,7% và 80,2% so với năm 2020.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) thông báo ngày 8/8 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Với tỷ lệ 10%, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ là 50,5 triệu cổ phiếu, và tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 505 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông thông qua cổ tức 10% nhưng ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức và thời gian chi trả.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay PV Drilling phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Trước đó, vào tháng 4, doanh nghiệp phát hành thêm 84,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2019 và năm 2020 tỷ lệ 20%.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, PV Drilling ghi nhận doanh thu đạt 3.988,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,46 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,7% và 80,2% so với năm 2020.

Quý I năm, doanh thu đạt 1.146 tỷ đồng – tăng gấp đôi so với cùng kì. Tuy nhiên, công ty báo lỗ ròng 56 tỷ đồng. Năm 2022, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất tăng trưởng 9% và không thua lỗ.

Hoàng Yến

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán online tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Mở tài khoản chứng khoán VPS chỉ với 5 phút. Hỗ trợ tham gia Room VIP tư vấn,  đào tạo .. đầu tư chứng khoán. 

Bài viết liên quan