HNX cắt margin một doanh nghiệp ngành xi măng từ 8/8

HNX cắt margin một doanh nghiệp ngành xi măng từ 8/8

by cophieu.me
5 số lượt xem

Z

Lý do được phía HNX đưa ra là lãi sau thuế 6 tháng đầu năm và lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2022 tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 của doanh nghiệp này là số âm.

Ngày 4/8/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo về việc bổ sung cổ phiếu TXM của CTCP Vicem Thạch cao Xi măng (Mã TXM – HNX) vào diện chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ trong quý III/2022.

Lý do được phía HNX đưa ra là lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 của doanh nghiệp này là số âm.

Theo đó, 6 triệu cổ phiếu TXM sẽ chính thức bị cắt margin trên HNX từ ngày 8/8 tới đây.

Lãi từ cho vay margin bắt đầu “teo” lại?

Thanh Long

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán online tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Mở tài khoản chứng khoán VPS chỉ với 5 phút. Hỗ trợ tham gia Room VIP tư vấn,  đào tạo .. đầu tư chứng khoán. 

Bài viết liên quan