cổ phiếu IDC

Cập nhật cổ phiếu IDC: Nhu cầu thuê tăng trưởng tích cực

by cophieu
198 số lượt xem

Trong bối cảnh nhu cầu thuê tăng và chi phí đền bù giải tỏa cao, chúng tôi đánh giá tích cực IDC với vị thế là một trong những nhà phát triển KCN lớn nhất Việt Nam với diện tích đất sẵn sàng thuê đạt 754 ha.

Nhu cầu thuê đất tại các KCN dự báo tăng trưởng tích cực trong năm 2022. Chúng tôi cho rằng nhu cầu thuê đất tại các KCN của IDC dự báo tăng trưởng tích cực khi (1) chính sách kiểm soát Covid của Trung Quốc có thể giúp đẩy nhanh việc dịch chuyển đầu tư FDI sang Việt Nam; (2) Phát triển hạ tầng như vành đai 3,4, hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải giúp vận chuyển từ KCN Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng và Hựu Thạnh thuận lợi. Trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng diện tích ký MOU đạt 91 ha (+56% YoY). 

Giá thuê tại các KCN của IDC tăng tích cực trong năm 2022. Chúng tôi nhận thấy, giá thuê tại KCN tại KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ mỡ rộng đã có mức tăng 18% YoY trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh KCN Hựu Thạnh cũng có giá thuê đạt mức 135 USD/m2/chu kỳ thuê. Với lợi thế phần lớn diện tích đất đã được đền bù giải tỏa tại KCN Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng (tỷ lệ đền bù giải tỏa 100%) và Hựu Thạnh (tỷ lệ đền bù giải tỏa 99%) giúp IDC cải thiện biên lợi nhuận khi giá thuê tăng. 

Hồi tố từ ghi nhận đều sang 1 lần tại KCN Nhơn Trạch V và thay đổi cách hạch toán tại các KCN Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng và Hựu Thạnh giúp lợi nhuận Q2/2022 tăng mạnh. Doanh thu thuần đạt mức 3.307 tỷ đồng (+161% YoY), trong đó doanh thu dịch vụ KCN đạt 2.291 tỷ đồng (+11,2x YoY) bao gồm doanh thu hồi tố ghi nhận đều tại KCN Nhơn Trạch V đạt 1.450 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp biên tăng mạnh đạt 75% (+21% YoY) trong đó biên lợi nhuận từ KCN Nhơn Trạch V đạt 84% – chiếm 54% tổng lợi nhuận gộp của IDC. LNST của IDC trong Q2/2022 đạt mức 1.467 tỷ đồng (+4,59x YoY).

Kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn 2022-2026 ở mức 2 con số. tốc độ tăng trưởng trung bình kép của doanh thu (CAGR) trong giai đoạn 2022- 2026 là 22,9%, LNST là 20,9%, ROE trên 40%. Đồng thời, chính sách cổ tức ở mức trên 40%. Trong tháng 8/2022, IDC thực hiện trả cổ tức 20% bằng tiền mặt. Chúng tôi đánh giá lượng tiền mặt tích cực từ các nhà đầu tư thuê KCN giúp IDC duy trì chính sách cổ tức ổn định trong tương lai. 

Luận điểm đầu tư. Trong bối cảnh nhu cầu thuê tăng và chi phí đền bù giải tỏa cao, chúng tôi đánh giá tích cực IDC với vị thế là một trong những nhà phát triển KCN lớn nhất Việt Nam với diện tích đất sẵn sàng thuê đạt 754 ha tập trung ở các khu vực Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Bình khi hầu hết được đền bù giải tỏa. Biên lợi nhuận gộp tại các KCN hiện hữu IDC duy trì mức mức cao hơn 50%. Đồng thời, KCN Hựu Thạnh sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của IDC trong 3-5 năm tới.   

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán online tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Mở tài khoản chứng khoán VPS chỉ với 5 phút. Hỗ trợ tham gia Room VIP tư vấn,  đào tạo .. đầu tư chứng khoán. 

Bài viết liên quan