cổ phiếu FPT

Cập nhật cổ phiếu FPT – 7 tháng đầu năm các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh

by cophieu
184 số lượt xem

KQKD 7 tháng đầu năm 2022: Các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh giúp LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 30% YoY

  • CTCP FPT (Cổ phiếu FPT) đã công bố KQKD 7 tháng đầu năm 2022 (7T 2022) với doanh thu đạt 23 nghìn tỷ đồng (+22% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3 nghìn tỷ đồng (+30% YoY), lần lượt hoàn thành 53% và 54% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Những kết quả này phù hợp với quan điểm của chúng tôi về việc FPT đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Chúng tôi nhận thấy không có điều chỉnh đáng kể nào đối với dự báo hiện tại của chúng tôi cho FPT, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Xuất khẩu Phần mềm (XKPM): Doanh thu +22% YoY và LNTT +25% YoY. Biên LNTT của mảng XKPM đạt 14,5% trong 7T 2022, chúng tôi cho rằng nhờ đóng góp doanh thu từ các dịch vụ chuyển đổi số (DX) ngày càng tăng. Trong 7T 2022, doanh thu DX tăng 50% YoY và chiếm 31% tổng doanh thu XKPM so với mức 25% trong 7T 2021. Ngoài ra, giá trị hợp đồng XKPM mới tăng 43% YoY trong 7T 2022 đạt 14 nghìn tỷ đồng, phù hợp với mục tiêu của FPT là giá trị hợp đồng ký mới đạt 1 tỷ USD vào cuối năm 2022.
  • Viễn thông: Doanh thu +16% YoY và LNTT +21% YoY. Theo ban lãnh đạo, FPT kỳ vọng sẽ tăng đóng góp doanh thu từ quảng cáo trên pay TV vào năm 2022.
  • Các chi tiết khác về mảng Giáo dục chưa được công ty cung cấp trong bản công bố lợi nhuận của tháng này.
Screen Shot 2022 08 15 at 11.00.25
Nguồn: VCSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cophieu.me sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán online tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Mở tài khoản chứng khoán VPS chỉ với 5 phút. Hỗ trợ tham gia Room VIP tư vấn,  đào tạo .. đầu tư chứng khoán. 

Bài viết liên quan